Om Frikirken


Hvad tror vi på.


Vi kan tilslutte os folkekirkens trosbekendelse.


Vi tror på Gud fader, hans søn Jesus Kristus vor frelser og på Den Hellige Ånd. Vi tror på Biblen som værende Guds ord og en rettesnor for vores liv.


Vi tror, at det enkelte menneske, ved tro på Jesus Kristus som frelser og Herre, bliver født på ny og får del i et åndeligt liv.


Vi tror på dåben, som en god samvittigheds pagt med Gud, hvor vi, ved fuld neddykkelse bekender vores død med Kristus og opstandelsen med ham, til at leve et nyt liv i troen på Jesus Kristus vor Frelser.


Vi tror på, at vi som døbte kristne hører sammen i et menighedsfællesskab, hvor evangeliets ord og bønnen skal være det centrale.


Vi tror på Den Hellige Ånd som vejleder og hjælper i vores kristne liv.


Vi tror på, at Åndens gaver og Åndens frugter, vil være virksom i menighedslivet og i den enkelte kristnes liv.


Vi tror på bibelens budskab om at Jesus kommer igen for at hente sin menighed og på alle de forudsigelser som bibelen har omkring menneskets historie og Guds indgriben i historiens gang både det, som er gået i opfyldelse, såvel som det, der ligger foran os.


Vi tror på Guds frelsesplan for landet Israel og det jødiske folk, sådan det er beskrevet i Romerbrevet kapitel 9, 10 og 11.